Czy Alfed Nobel zapomniał o matematykach?

Alfred Nobel - znakomity szwedzki chemik i wynalazca ustamowił w swoim testamencie nagrody w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz za działalność na rzecz pokoju. Czy zapomniał o matematykach?

Istnieją różne przypuszczenia dlaczego tak się stało. W swoim testamencie Alfred Nobel napisał o "wynalazkach i odkryciach" które mają przynosić ludziom najwięcej korzyści. Zapewne Nobel miał na myśli prace paktyczne a nie teoretyczne a matematyka była uważana za naukę teoretyczną, nie przynoszącą praktycznych korzyści. Innym możliwym powodem było istnienie znanej w Skandynawii nagrody dla matematyków przyznawanej przez czaspismo matematyczne Acta Mathematica. Krąży też plotka tłumacząca nieobecność matematyki wśród nagradzanych dziedzin. Sprawa dotyczy Soni Kowalewskiej i darzących ją uczuciami Alfreda Nobla oraz wybitnego szwedzkiego matematyka Mangusa Mittag-Lefflera. Jeśli prawdą jest, że obaj panowie starali się o serce tej samej kobiety, to być może było to powodem nieporozumień i wzajemnej niechęci obu panów? Trudno jednak wyobrazić sobie by Alfred Nobel ustanawiając swój dobroczynny testament kierował się zazdrością lub chęcią zemsty.

Mimo, że dziedzina matematyki nie znalazła się wśród pięciu dziedzin wskazanych przez Alfreda Nobla, to od 1969 roku przyznawana jest Nagroda Nobla z ekonomii. Jest to wprawdzie Nagroda Centralnego Banku Szwecji im. Alfreda Nobla ale jej przyznaniem zajmuje się Fundacja im. Nobla, która rozstrzyga o nagrodach w dziedzinach wskazanych w testamencie Nobla. Wielu laureatów tej nagrody to w istocie matematycy zajmujący się zastosowaniemi matematyki w ekonomii (tzw.matematyką ekonomiczną lub aktuarialną).
 

 

fot:.wikipedia.org

Zbadaj

405

Liczby Fibonacciego

Ciąg z natury
30.04.2018
333

Zero - niezwykła cyfra

Niby nic, a jednak coś!
21.04.2018
358

Świat bez liczb i pomiarów?

System miar
24.04.2018