Kim jest ornitolog?

Ciekawy zawód

Ornitolog to osoba zajmująca się obserwacją,opisem i czasami fotografią ptaków. Praca ornitologa polega na długotrwałych obserwacjach i zapisach zdobytych informacji.Osoba ta musi być cierpliwa i umiejętnie rozróżniać każdy ich rodzaj i gatunek. Dzięki tej pracy znamy wygląd,rodzaj i nazwy ptaków oraz posiadamy informacje związane ze zwyczajami, trasami przelotów oraz lęgowiskami ptaków. 

 

Obejrzyj

167

Olimpiada zimowa

Wielkie wydarzenie
13.02.2018

Dodaj komentarz