Pierwszy dzień wiosny

Równonoc wiosenna

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypada na wtorek - 20 marca. Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej - dzień później, czyli 21 marca. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny zbiega się datą tak zwanej równonocy wiosennej. Dzień i noc zrównują się wtedy i trwają tyle samo - po 12 godzin. Następnie dzień staje się coraz dłuższy. Wiosna potrwa do 21 czerwca, kiedy powitamy astronomiczne lato. 

Równonoc wiosenna

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypada na wtorek - 20 marca. Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej - dzień później, czyli 21 marca. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny zbiega się datą tak zwanej równonocy wiosennej. Dzień i noc zrównują się wtedy i trwają tyle samo - po 12 godzin. Następnie dzień staje się coraz dłuższy. Wiosna potrwa do 21 czerwca, kiedy powitamy astronomiczne lato." data-share-imageurl="">

Zbadaj

203

Życie delfina

Bardzo mądre ssaki
11.02.2018
240

Bezzębne płetwale błękitne

Największe ssaki na świecie nie mają zębów
27.05.2014

Obejrzyj

Dodaj komentarz