Ropne bakterie

Ratunek oceanom

Każdego roku wskutek różnych katastrof na oceanach dochodzi do dostawania się do nich ropy. Do usuwania ropy wykorzystuje się gatunki bakterii, których źródłem energii są węglowodory zawarte w ropie. Po usunięciu plam ropy bakterie giną.

Ratunek oceanom

Każdego roku wskutek różnych katastrof na oceanach dochodzi do dostawania się do nich ropy. Do usuwania ropy wykorzystuje się gatunki bakterii, których źródłem energii są węglowodory zawarte w ropie. Po usunięciu plam ropy bakterie giną.

." data-share-imageurl="">

Zbadaj

Obejrzyj

Dodaj komentarz