Rozmaitość organizmów

Bioróżnorodność

Różnice między organizmami pozwalające na opanowanie przez nie wszystkich środowisk oraz ich rozmaitość nazywamy bioróżnorodnością. Dzielimy ją na :

  • Bioróżnorodność gatunkową (wewnątrz gatunku).
  • Bioróżnorodność genetyczną (między gatunkami).
  • Bioróżnorodność ekosystemową (zróżnicowanie środowisk).

 

Zbadaj

268

Ziemia ma swój płaszcz

Płaszcz Ziemi jest najgrubszą warstwą naszej planety.
08.05.2014

Obejrzyj

Dodaj komentarz