Uwaga! Jedziemy lewą stroną!

Dlaczego w niektórych krajach jeździmy lewą stroną?

Ruch lewostronny obowiązuje w Wielkiej Brytanii, państwach które były w przeszłości brytyjskimi koloniami i w Japonii.

Kiedyś ruch lewostronny wiązał się z potrzebami życia codziennego. Kiedy poruszano się konno, w prawej ręce najczęściej trzymano miecz lub kopię. W czasie konnych podróży, podawano sobie prawą rękę i dla wygody osoba z którą się witano powinna być po prawej stronie. W 1300 r. Papież Bonifacy VIII, wprowadził dekret na mocy którego pielgrzymi mieli podróżować po lewej stronie drogi. 

Przejście na ruch prawostronny nastąpiło za czasów Napoleona który zastosował fortel mający na celu zmylenie wojsk przeciwników.

W Polsce obowiązuje zasada ruchu prawostronnego, choć na niektórych odcinkach dróg wprowadzono zasadę ruchu lewostronnego (np. tunel dla autobusów pod Placem Wilhelma Szewczyka w Katowicach).
 
Kolorem niebieskim zaznaczono na mapie państwa gdzie obowiązuje ruch lewostronny.

foto: wikipedia

Ruch lewostronny obowiązuje w Wielkiej Brytanii, państwach które były w przeszłości brytyjskimi koloniami i w Japonii.

Kiedyś ruch lewostronny wiązał się z potrzebami życia codziennego. Kiedy poruszano się konno, w prawej ręce najczęściej trzymano miecz lub kopię. W czasie konnych podróży, podawano sobie prawą rękę i dla wygody osoba z którą się witano powinna być po prawej s
tronie." data-share-imageurl="">