truteń

Trutnie w ulu – ile żyją i czy mają żądła? Ciekawostki o trutniach

Views 19

Trutnie są częścią pszczelej rodziny, ale słyszymy o nich znacznie rzadziej niż o robotnicach czy królowej pszczół, m.in. dlatego, że jest ich znacznie mniej niż pozostałych mieszkańców ula i są one zupełnie nieproduktywne. Poznaj najważniejsze fakty i ciekawostki o trutniach.

Trutnie są niezdolne do życia w pojedynkę poza pszczelą rodziną. Nie zapylają kwiatów, nie produkują miodu i korzystają wyłącznie z owoców pracy robotnic. Żyją przeciętnie ok. 50 dni. Na pewno znasz jednego z bajkowych przedstawicieli tych owadów, którym jest Gucio, truteń z pszczółki Mai.

Co to jest truteń?

Truteń to samiec pszczoły miodnej. Rozwija się z niezapłodnionych jaj złożonych przez pszczelą matkę. Trutnie w ulach są praktycznie bezczynne i nie pełnią żadnej roli społecznej, ich zadaniem jest jedynie odbycie lotu godowego i zapłodnienie królowej matki. Zaraz po tym trutnie giną.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()