wielkanocne symbole: święconka, pisanki, baranek, zając, kurczaczki

Informacje i ciekawostki o Wielkanocy

Views 151

Wielkanoc to nie tylko ważne chrześcijańskie święto, ale również dużo ciekawych obrzędów, które nieraz są przekazywane z pokolenia na pokolenie od setek lat! Poznaj ciekawostki o Wielkanocy, którymi zaskoczysz rodzinę przy uroczystym niedzielnym śniadaniu.

Wielkanoc jest ważnym świętem dla osób wierzących, a przy tym wiąże się z wieloma ciekawymi tradycjami i zwyczajami. Niektóre z nich są wspólne dla wszystkich chrześcijan, a inne są typowe jedynie dla konkretnego kraju lub regionu.

Sprawdź także: Najciekawsze tradycje i zwyczaje wielkanocne w Polsce i na świecie

Co to jest Wielkanoc?

Wielkanoc to najważniejsze święto w chrześcijaństwie. Jest ważniejsze nawet od Bożego Narodzenia. Jego celem jest upamiętnienie ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa oraz jego zmartwychwstania. Dla rodzin to również czas wspólnych spotkań, spacerów, malowania pisanek i wykonywania ozdób wielkanocnych.

Ile trwa Wielkanoc?

Mówiąc o świętach wielkanocnych, najczęściej mamy na myśli dwa dni, czyli Wielką Niedzielę, której świętowanie rozpoczyna się już w Wielką Sobotę po zmroku oraz Wielki Poniedziałek, znany jako Śmigus-dyngus. Obchody Wielkanocy w Kościele Katolickim zaczynają się w poprzedzającym ją Wielkim Tygodniu, zaczynającym się od Niedzieli Palmowej. Natomiast okres wielkanocny kończy się dopiero w Pięćdziesiątnicę, czyli uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która ma miejsce dopiero 50 dni po Wielkiej Niedzieli.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()