szósty zmysł - intuicja - dodatkowe oko w głowie

Co to jest szósty zmysł i czy istnieje u człowieka?

Views 47

Wzrok, słuch, węch, smak i dotyk – to pięć podstawowych zmysłów człowieka. Czasem mówi się, że ktoś ma szósty zmysł.

Szósty zmysł naukowo nazywa się postrzeganiem pozazmysłowym, w skrócie ESP (z angielskiego extrasensory perception). Jest to zdobywanie informacji przez człowieka bez korzystania z pięciu pozostałych zmysłów. Dowiedz się, co to jest konkretnie szósty zmysł.

Co to jest szósty zmysł i intuicja?

Szósty zmysł i intuicja to zjawiska dość podobne, oba opierają się na postrzeganiu świata i podejmowaniu decyzji z pominięciem faktów i doświadczenia. Definicja intuicji to w największym skrócie nagła myśl, która pojawia się w głowie, w której dostrzega się rozwiązanie problemu, wybór odpowiedniego postępowania czy odpowiedź na nurtujące pytanie. Intuicja nie jest oparta na żadnych realnych faktach, świadomym doświadczeniu, czasem jest to działanie wręcz wbrew logice.

Natomiast szósty zmysł to pewna umiejętność nieodstępna większej liczbie osób, która pozwala na dostrzeganie rzeczy nieodstępnych dla zwykłego człowieka.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()