Ile żołądków ma krowa lub owca?

Views 2.8k

Krowa, owca i inne przeżuwacze mają cztery komory a nie żołądki, choć potocznie nazywa się je żołądkami. Komory są bowiem tak duże, że wyglądają jak odrębne elementy układu pokarmowego. Zobacz, jak funkcjonuje, na jakie części się dzieli i jaką ma pojemność krowi żołądek.

Krowa i owca nie przeżuwają trawy od razu po zjedzeniu. Najpierw ją połykają, a proces rozcierania pokarmu zębami zaczyna się, dopiero kiedy trawa wróci do jamy gębowej z żołądka. W taki sam sposób działa żołądek przeżuwaczy, do których oprócz krów i owiec zaliczamy również inne zwierzęta kopytne, jedzące wyłącznie rośliny.

Czy wiesz, że… do grupy przeżuwaczy zalicza się również, kozy, jelenie, łosie, a nawet wielbłądy?

Czy krowa ma kilka żołądków?

Wiele osób pyta, ile żołądków ma krowa. Często mówi się, że bydło domowe ma kilka żołądków, które pomagają pomieścić więcej pokarmu. To nieprawda! Przeżuwacze mają jeden żołądek, który dzieli się na kilka części. Całkowita pojemność żołądka krowy wynosi od 160 do ponad 200 litrów.

Części i budowa żołądka krowy

Krowa ma jeden czterokomorowy żołądek, składający się z następujących komór:

  • żwacz – tu trafiają słabo pogryzione rośliny, które są wstępnie przetwarzane przez żyjące w żołądku mikroorganizmy, stąd pokarm przesuwa się do kolejnej komory;
  • czepiec – jego zadaniem jest sprawdzenie, czy pokarm jest wystarczająco rozdrobniony, żeby mógł trafić do ksiąg. Jeśli nie jest, to stąd zostaje ponownie wysłany do jamy gębowej, do ponownego przeżucia;
  • księgi – do tej komory trafia przeżuty pokarm. Księgi wchłaniają z niego wodę oraz mikroelementy, a także blokują przedostawanie się źle rozdrobnionego pokarmu do dalszych odcinków przewodu pokarmowego;
  • trawieniec – tu odbywa się trawienie białka.

Jak działa układ pokarmowy przeżuwaczy?

Układ pokarmowy pomaga pobierać i rozdrabniać pokarm, trawić go i wchłaniać. Żołądek jest tylko jedną z jego części, a pozostałe to: jama gębowa i gruczoły ślinowe, przełyk, wątroba, woreczek żółciowy, trzustka, jelito cienkie, jelito grube, odbyt.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()