Jadwiga Andegaweńska - król Polski

Święta Jadwiga Andegaweńska – król Polski

Views 42

Jadwiga Andegaweńska była ostatnim dzieckiem króla Polski i Węgier, Ludwika Węgierskiego. Wszyscy mieli nadzieję, że urodzi się wreszcie syn, ponieważ wcześniej królowa Węgier powiła trzy córki. Miało to ogromne znaczenie dla dziedziczenia tronu na Węgrzech i w Polsce.

W związku z tym, że królewska para nie doczekała się syna, trzeba było doprowadzić do sytuacji, w której tron dziedziczyć będzie mogła córka. Nie było to zadanie łatwe, ale ostatecznie Jadwiga zasiadła na polskim tronie.

Jadwiga – król Polski

Jadwiga urodziła się w 1373 lub w 1374 roku. Kiedy w 1882 roku zmarł Ludwik Węgierski, w Polsce rozpoczęło się bezkrólewie. Rycerstwo i możnowładcy polscy stanęli przed dużym problemem, kto ma zostać władcą Polski. Zgodnie z zasadą dziedziczenia powinien być to potomek króla Ludwika Węgierskiego, ale musiałby to być syn, a król miał same córki. Znaleziono jednak wyjście. Podjęto decyzję, że jedna z córek Ludwika zostanie nie królową, ale królem Polski. Wybór padł na Jadwigę, która 16 października 1384 roku została koronowana na króla Polski (choć później nazywaną ją również królową). Miała wtedy nie więcej niż 11 lat, więc władzę w Polsce sprawowali faktycznie możnowładcy. Dwa lata później Jadwiga została żoną litewskiego księcia Jagiełły, który przyjął również chrzest i został koronowany na króla Polski. W ten sposób w 1386 roku rozpoczęły się w Polsce rządy dynastii Jagiellonów, które trwały blisko 200 lat i był to okres, w którym Polska była najsilniejsza w całej swojej historii.