Jak zimują jeże? Kiedy zapadają w sen zimowy?

Views 2.13k

Jeże zimują pod dużymi stertami liści, czasami w słomie czy pod spróchniałymi pniami. Nie należy ich budzić ani przenosić, ponieważ mogą tego nie przetrwać.

Jeże zapadają w sen zimowy, kiedy zaczyna brakować im pożywienia, a temperatura mocno spada.  Dzikie jeże jedzą bowiem głównie dżdżownice, ślimaki i inne drobne zwierzątka, które chowają się przed zimą.

Jak zimują jeże? Jak im pomóc?

Przed nastaniem zimy jeże przygotowują sobie pod stertami liści i spróchniałymi pniami przytulne, bezpieczne legowiska, które chronią je przed zimnem i drapieżnikami. Wykładają je słomą, gałązkami, a czasem drobnymi papierami. Jeże żyją przede wszystkim w ogrodach, lasach, parkach czy różnego rodzaju zagajnikach. Aby jeż mógł przezimować, musi się schronić. Jeśli chcesz pomóc tym, które być może mieszkają w pobliżu twojego ogrodu, możesz:

  • zgrabić opadłe liście na kilka większych kup, pod którymi będą mogły schronić się jeże,
  • ułożyć gniazda z trawy, mchu i liści, z których jeże pewnie chętnie skorzystają.

Czy wiesz, że…
Jeż domowy także może zapaść w sen zimowy lub letni. Stać się może tak, jeżeli temperatura powietrza jest niższa lub wyższa niż wskazana dla tego zwierzęcia. W domu powinna ona wynosić 22 stopnie Celsjusza.

Czy jeż zapada w sen zimowy?

Jeże zapadają w sen zimowy, kiedy temperatura spada poniżej 15 stopni Celsjusza. Stopniowo stają się ociężałe, aż zapadają w pięciomiesięczne odrętwienie. W tym czasie odżywiają się jedynie tłuszczem zgromadzonym w organizmie wczesną jesienią. Sen zimowy pozwala jeżom przetrwać trudną porę roku, kiedy brakuje pożywienia. Co się dzieje z jeżem, kiedy zapada w sen zimowy?

  • Zwalniają procesy przemiany materii w jego ciele.
  • Spowolnione jest bicie jego serca i oddechu.
  • Znacznie spada temperatura jego ciała.

Co zrobić, jeśli spotkasz jeża zimą?

Zdarza się, że niektórzy niszczą sterty liści, pod którymi zimują jeże. Zwierzęta się wtedy budzą. Dzieje się tak również, kiedy jest bardzo zimno lub w czasie odwilży. Jeśli podczas wędrówki po ogrodzie lub lesie spotkasz takiego jeża, koniecznie dobrze przykryj go liśćmi. W ten sposób dasz mu szansę na przeżycie.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()