Strefa dla artykułów polecanych

Fb. In. Tw.
data 29 lutego i działania matematyczne wokół niej - obliczanie roku przestępnego

Jak obliczyć rok przestępny? Jakie zasady stosować?

Views 56

Obliczenie roku przestępnego nie powinno sprawiać większych problemów, ponieważ pojawia się co cztery lata. Warto jednak pamiętać, że nie każdy rok, którego data jest podzielna przez cztery, jest rokiem przestępnym. Sprawdź, jak łatwo upewnić się, który rok jest przestępny.

Rokiem przestępnym nie jest 1800, 1900 i 2100. Dlaczego?

Kiedy jest rok przestępny?

Rok przestępny to rok, kiedy w kalendarzu pojawia się 366 dni, a nie tak jak zazwyczaj – 365. Rok taki występuje mniej więcej co cztery lata. Wtedy w kalendarzu pojawia się jeden dodatkowy dzień – 29 lutego. W większości lat luty ma tylko 28 dni. Długość pozostałych miesięcy nie ulega zmianie. Tak działa kalendarz gregoriański, który obowiązuje w Polsce.

Jak sprawdzić, czy rok jest przestępny?

Przyjmuje się, że rok przestępny występuje co cztery lata. Nie jest to jednak regułą. Pojawiają się wyjątki od tej podstawowej zasady. Aby rok mógł być uznany za przestępny, muszą być spełnione dwa warunki:

  • numer roku musi być podzielny przez 4,
  • numer roku musi być niepodzielny przez 100 (chyba że jest podzielny przez 400).

Oznacza to, że latami przestępnymi nie są: 1700, 1800, 1900. W przyszłości takim rokiem nie będzie także 2100. Przestępny był zaś 2000, ponieważ był podzielny przez 400.