Stonehenge - najbardziej znany kamienny krąg celtycki

Skąd wzięły się kamienne kręgi i gdzie można je zobaczyć?

Views 476

Najbardziej znanym kręgiem kamiennym jest Stonehenge. Ale tego typu obiekty możemy zobaczyć nie tylko w Anglii, lecz także w Polsce. Dowiedz się, w jakich miejscowościach się znajdują i poznaj ich historię.

Czy wiesz, że
Inna nazwa kamiennych kręgów to „kromlechy”. Słowo to pochodzi z języka celtyckiego i oznacza po prostu „wygięty kamień”.

W przeszłości układanie kamiennych kręgów było powszechne w wielu plemionach. Taki zwyczaj był praktykowany na początku w Europie (głównie na terenie obecnej Wielkiej Brytanii), jednak szybko rozpowszechnił się również na pozostałe kontynenty. W Polsce najwięcej znajdziemy ich na Pomorzu, a najpopularniejsze z nich położone są w Węsiorach i Odrach.

Czym są kamienne kręgi?

Kamienne kręgi to kręgi zbudowane z pionowo ustawionych głazów. Zazwyczaj budowano je w miejscach kultu lub w pobliżu grobowców, a niektórzy do dziś wierzą w ich magiczną moc. Powstanie kamiennych kręgów jest ściśle związane z kulturą Gotów.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()