Aborygen

Podróże małe i duże. Kim są i gdzie żyją Aborygeni?

Views 55

Aborygeni to pierwsi mieszkańcy Australii, którzy tworzyli grupy plemienne. Pojawili się na kontynencie na długo przedtem, zanim dotarli do niego europejscy odkrywcy, Jansz i van Roossengin. Sprawdź, gdzie współcześnie mieszkają Aborygeni australijscy oraz poznaj ciekawostki o ich życiu.

Liczba żyjących Aborygenów zmieniała się na przestrzeni lat. Około 500 lat temu była najwyższa i wynosiła ponad milion osób, a najmniejsza na początku XX wieku – wtedy Aborygenów było niecałe 94 tysiące. Od tego czasu ta liczba stale rośnie. Szacuje się, że w Australii żyje obecnie od 200 do 700 tysięcy Aborygenów, co stanowi około 2-3% całej populacji kraju.

Kim są Aborygeni?

Aborygeni to rdzenni mieszkańcy kontynentu australijskiego, Tasmanii oraz niektórych mniejszych wysp. Przodkowie współcześnie żyjących Aborygenów dotarli do Australii pomiędzy 125 a 50 tysięcy lat temu, zakładali plemiona, zajmowali się łowiectwem, zbieractwem i rybołówstwem oraz prowadzili koczowniczy tryb życia. Oznacza to, że przemieszczali się z miejsca na miejsce, głównie w poszukiwaniu pożywienia. Mieszkali w tymczasowych namiotach i wędrowali po całej Australii.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()