Sosna w Pienińskim Parku Narodowym

Parki narodowe – co chronią i jak działają?

Views 872

Park narodowy to obszar najwyższej ochrony przyrody, zarówno tej ożywionej, jak i nieożywionej. Ma on na celu utrzymanie danego terenu w maksymalnie naturalnej formie.

Parki narodowe zakładają zerową lub minimalną ingerencję człowieka w krajobraz.

Park narodowy – definicja

Park narodowy to obszar zachowany w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego, a więc taki, w którym w ogóle nie interweniuje człowiek lub robi to w sposób minimalny i tylko tam, gdzie to niezbędne. Tereny objęte taką ochroną mają szczególną wartość przyrodniczą, krajobrazową, kulturową lub naukową.

Czy wiesz, że…
Najstarszy na świecie park narodowy to Yellowstone utworzony w 1872 w Stanach Zjednoczonych. Największy zaś to Narodowy Park Grenlandii o powierzchni 972 000 km².

Co chronią parki narodowe?

Parki narodowe to najwyższa forma ochrony flory, fauny czy przyrody nieożywionej. Różni się więc od ochrony w rezerwacie przyrody czy parku krajobrazowym.

Wyróżnia się tutaj trzy strefy:

  • ochrony ścisłej – z zakazem jakiejkolwiek ingerencji człowieka,
  • ochrony częściowej – dopuszcza się tutaj działania, które mają na celu przywrócenie stanu naturalnego przyrody,
  • ochrony krajobrazowej – dąży do zachowania cech charakterystycznych danego krajobrazu, ale dopuszcza (w ograniczonym zakresie) użytkowanie gospodarcze terenu.