Władysław Warneńczyk portret króla

Władysław III Warneńczyk – tragiczna historia młodego władcy

Views 352

Władysław (Warneńczyk) był długo wyczekiwanym pierwszym synem króla Władysława Jagiełły. Urodził się 31 października 1424 roku, kiedy jego ojciec miał już 72 lata i wydawało się, że nie doczeka dziedzica. W dniu narodzin pierworodnego syna Jagiełło przebywał w Przemyślu. Podobno, kiedy król usłyszał radosną wieść od posłańca, zalał się łzami.

Władysław Warneńczyk został królem zaraz po śmierci Władysława Jagiełły, w wieku zaledwie 10 lat, 23 lipca 1434 roku. Oczywiście nie mógł sprawować samodzielnie władzy, wyręczała go w tym rada koronna, a także tzw. opiekadlnicy, zarządzający poszczególnymi dzielnicami kraju. Pełnoletniość w tamtych czasach osiągało się w wieku 14 lat, więc Władysław Warneńczyk mógł oficjalnie rządzić od 1438 roku.

Kim był Władysław Warneńczyk?

Matką Władysława była Zofia Holszańska, czwarta żona króla Władysława Jagiełły. Tym samym młody król został pierwszym legalnym potomkiem polskiego monarchy od 114 lat. Rok 1440 przyniósł królowi Władysławowi ogromny sukces. Po śmierci króla Węgier tamtejszy sejm wybrał na nowego władcę króla Polski, Władysława. Koronacja odbyła się 17 lipca 1440 roku. W ten sposób zaledwie 16-letni Władysław rządził dwoma wielkimi państwami – Węgrami i Polską. Był wtedy u szczytu chwały i sławy i pewnie nie przypuszczał, jak szybko wszystko to straci.