Stańczyk - obraz Jana Matejki

Najważniejsze i największe obrazy Matejki

Views 80

Jan Matejko to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, który w swojej twórczości poruszał tematy polityczne i historyczne. Do jego najbardziej znanych obrazów Matejki należą m.in. „Stańczyk” i „Bitwa pod Grunwaldem”. Sprawdź, co przedstawiają i gdzie dziś możemy je obejrzeć.

Dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy Jan Matejko  zyskał międzynarodowe uznanie. W ciągu swojego życia stworzył setki rysunków oraz ponad trzysta obrazów olejnych. Poznaj najważniejsze i najbardziej znane dzieła Jana Matejki.

„Bitwa pod Grunwaldem” – obraz Jana Matejki

„Bitwa pod Grunwaldem” to obraz upamiętniający zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad Krzyżakami. Przedstawia tłum ludzi, wśród których można dostrzec wiele postaci historycznych. Jest jednym z największych dzieł, które namalował Jan Matejko również pod względem rozmiaru. Prace nad tym obrazem zajęły malarzowi aż sześć lat! Obecnie „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()