Historia

Historia dla dzieci może być pasjonującą wędrówką w zamierzchłe czasy i wyjaśnieniem wielu współczesnych wydarzeń. W tej sekcji znajdziecie wiadomości dla najmłodszych o ważnych wydarzeniach dotyczących Polski, Europy i świata. Znajdziecie historie sławnych ludzi i ich osiągnięć. Dowiecie się, skąd pochodzą różne zwyczaje i tradycje, i jakie były ich początki.  

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()