Biało-czerwona flaga z narysowanymi konturami Polski

Kiedy obchodzimy Dzień Flagi i co oznacza to święto?

Views 612

Flaga to znak wolność państwa i narodu. To również symbol łączący wszystkich ludzi, którzy tworzą naród. Jej wygląd nawiązuje najczęściej do tradycji historycznej państwa. W Polsce flaga narodowa cieszy się ogromnym szacunkiem, a 2 maja obchodzimy święto naszej flagi.

Słowo „flaga” pochodzi z języka niemieckiego i oznacza pewien typ chorągwi, która była najstarszym znakiem bojowym. Każde niepodległe państwo na świecie posiada swoją flagę, stąd mamy setki różnych jej wzorów. Ciekawostką jest fakt, że dwa państwa mają flagę podobną do polskiej, ale w odwrotnym układzie kolorów, czyli czerwono-białą. Kraje te to Monako i Indonezja.

Co oznaczają kolory flagi Polski?

To, że polska flaga jest biało-czerwona, wie każdy. Flaga naszego kraju ma dwa pasy: biały i czerwony, o takiej samej szerokości, a stosunek wysokości flagi do jej szerokości wynosi 5:8. Ale czy wiesz, co konkretnie symbolizują te kolory? Czerwień i biel to barwy używane praktycznie od początków państwa polskiego. Na wielu chorągwiach bojowych widniał biały orzeł na czerwonym tle. Dopiero jednak w czasie obrad Sejmu Czteroletniego 3 maja 1792 roku za barwy Polski uznano oficjalnie biel i czerwień. Miało to miejsce w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W związku z tym wydarzeniem damy wystąpiły w śnieżnobiałych sukniach z czerwoną wstęgą. Panowie natomiast nałożyli na ubrania biało-czerwone szarfy. Biel oznacza czystość, porządek i szlachetność, a czerwień to symbol ognia i krwi.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()