Flaga Polski

Święta majowe: 1, 2, 3 maja. Historia i znaczenie świąt

Views 320

Majówka to czas, kiedy możemy odpocząć od szkoły. To również święta, z których każdy dzień ma swoje znaczenie i historię.

1 maja – Święto Pracy


Dzień ten upamiętnia wydarzenia z początku maja 1886 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych, kiedy to robotnicy wywołali strajk. Buntowali się oni przeciw koszmarnym warunkom pracy i wykorzystywaniu przez kapitalistów. Musieli bowiem co dzień pracować po 12 godzin w bardzo trudnych warunkach i za niskie wynagrodzenie. Bunt robotników narastał, a przełomowe wydarzenia rozegrały się w zakładzie firmy McCormick Harvester Co. Właściciel zakładu zwolnił wówczas wszystkich pracowników, a na ich miejsce przyjął nowych i wynajął ochroniarzy. Zwolnieni robotnicy zorganizowali 1 maja wielką demonstrację, w której udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób. Demonstracje tłumione przez policję trwały kilka dni i zginęło w nich kilkunastu robotników i jeden policjant.
Trzy lata później, w 1889 roku, dla uczczenia tych wydarzeń i dramatycznej walki robotników ustanowiono Święto Pracy.
W Polsce święto to było obchodzone od 1890 roku

2 maja – Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

To dość młode święto, które ustanowiono w 2004 roku. Wybór daty święta miał dwie przyczyny. Jedna związana była z tym, że właśnie 2 maja 1945 r. flaga polska została zawieszona w Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Druga dotyczyła tego, że w czasach PRL władze nakazywały wywieszanie flag 1 maja w Święto Pracy, które komuniści uznawali za jedno z najważniejszych świąt. Nakazywali jednak zdejmowanie ich 2 maja, w obawie, by nie wisiały do 3 maja – daty upamiętniającej ogłoszenie pierwszej polskiej konstytucji. To święto było bowiem w Polsce ludowej zakazane.

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

Tego dnia Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Był to przełomowy i nowatorski dokument zmieniający sposób rządzenia krajem.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791. Niestety niedługo później nastąpiły rozbiory Polski, a Polska zniknęła z mapy Europy. Jednak dążenie Polaków do niepodległości było niezłomne, a pomagała im w tym pamięć o ustanowieniu pierwszej Polskiej konstytucji. Święto oficjalnie przywrócono w 1919 roku – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w , ale w czasach komunizmu znów zlikwidowano.
Powtórnie przywrócono je w 1990 roku.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()