Strona główna/Edukacja społeczna

Edukacja społeczna

W tej sekcji w przystępny sposób przybliżamy dzieciom ważne zagadnienia dotyczące emocji, uczuć, empatii, wrażliwości na innych i pomagania sobie wzajemnie. Wspieramy rozwój najmłodszych, podpowiadamy jak spełniać marzenia, rozwijać zdolności i zainteresowania. Wyjaśniamy sytuacje społeczne z życia codziennego i otaczającego nas świata. Podpowiadamy też jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
Wspieramy kształtowanie odpowiedzialności i aktywnego życia od dzieciństwa. 

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()