Mapa Polski na biało-czerwonm tle, święto niepodległości

Święto Niepodległości. Co się wydarzyło 11 listopada?

Views 770

W 1918 roku, po 123 latach rozbiorów Polska odzyskała niepodległość. Dzień 11 listopada obchodzimy jako święto tego wspaniałego wydarzenia. Co ciekawe od odzyskania niepodległości minęły już 104 lata, a w tym roku 11 listopada jako oficjalne święto państwowe obchodzić będziemy dopiero po raz 36.

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce długo trwały spory jaki dzień wybrać, aby uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. Data 11 listopada została początkowo przyjęta tylko wśród żołnierzy legionów Józefa Piłsudskiego. Z dwóch powodów.

Koniec I wojny światowej

Po pierwsze 11 listopada podpisano rozejmu w Compiegne, który oznaczał ostateczną klęskę Niemiec i zakończenie I Wojny Światowej.

Przekazanie władzy Polakom 11 listopada 1918

Tego samego dnia miało miejsce również inne bardzo ważne wydarzenie. Od września 1917 w Warszawie działała polska Rada Regencyjna powołana przez Niemcy i Austro-Węgry jako przekazanie władzy Polakom. I właśnie 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała pełną władzę wojskową w Polsce Józefowi Piłsudskiemu.

Historia obchodów 11 listopada jako Święta Odzyskania Niepodległości

Pierwsze większe obchody 11 listopada zorganizowali legioniści czyli wojsko dowodzone przez Piłsudskiego w 1920 roku. Była to właściwie feta na cześć Józefa Piłsudskiego, który pokonał armię radziecką w sierpniu tego roku. Tego dnia wręczono mu buławę marszałkowską, a wierne mu oddziały zorganizowały defiladę.
Od 1926 r. Piłsudski jako prezes Rady Ministrów wydał dokument ustanawiający 11 listopada dniem wolnym od pracy dla urzędników państwowych.

11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości

Pierwsze oficjalne obchody zorganizowano dopiero w 1937 roku. Od tamtego roku 11 listopada wybrany został jako święto łączące odzyskanie niepodległości przez nasz kraj, zakończenie I wojny światowej, a także miał to być hołd oddawany Marszałkowi Piłsudskiemu, który zmarł dwa lata wcześniej.

W czasie drugiej wojny światowej i okupacji niemieckiej zakazane było oczywiście obchodzenie święta odzyskania niepodległości. Po wojnie władza komunistyczna wprowadziła inne święto niepodległości – Święto Odrodzenia, obchodzone 22 lipca.

Dopiero po odzyskaniu przez nasz kraj pełnej niezależność, Sejm 15 lutego 1989 r. przywrócił 11 listopada do rangi Narodowego Święta Niepodległości. Od tej pory obchodom towarzyszą parady, festyny, pokazy wojskowe i historyczne inscenizacje.

Zobacz także: Czy Polska zawsze była niepodległa?

Fot. Adobe Stock

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()