Strona główna/Kultura i sztuka

Kultura i sztuka

Przedmioty artystyczne takie jak muzyka, plastyka i zajęcia techniczne rozwijają wrażliwość dzieci i dla wielu z nich są początkiem pasji. W tej sekcji pokazujemy jak zrobić różne ozdoby krok po kroku. Jak wykorzystywać różne materiały. Wyjaśniamy historię i działanie różnych instrumentów. Pokazujemy i opisujemy zjawiska wykorzystywane w sztuce, takie jak cień, dźwięk, światło. Rozwijajcie z nami dziecięce pasje!

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()