Karnawał w Rio. Kobieta z piuropuszem na głowie

Karnawał w Rio i w Wenecji. Najsłynniejsze karnawały na świecie

Views 170

Karnawał to święto z wielowiekową tradycją, które odbywa się na całym świecie. Najbardziej znane karnawały odbywają się w Wenecji i Rio de Janeiro.

Karnawał w Wenecji ma już około 1000 lat tradycji, a pierwsze zabawy karnawałowe organizowano już w XI wieku, co odnotowane zostało w miejskich kronikach. W 1296 senat Wenecji uznał, że jest to oficjalne święto przed Środą Popielcową. Trwa około 6 tygodni, a zgodnie z tradycją karnawał zaczyna się w dniu św. Szczepana, czyli 26 grudnia. 

Maski, czyli symbol karnawału w Wenecji

Wenecja była bardzo bogatym miastem, dlatego karnawał w Wenecji słynie też z pięknych, bogatych strojów, a najważniejszym elementem stroju na karnawał w Wenecji jest maska. Kiedyś zakładano je po to, aby wszyscy mogli zachować anonimowość i mogli bawić się w taki sam sposób, bez względu na to, czy pochodzili z bogatych, czy biednych rodzin. 

Karnawał wenecki to również niezwykły Lot Anioła, czyli zjazd na linie z dzwonnicy na Placu Świętego Marka do Pałacu Dożów. Obecnie jest to w pełni bezpieczne wydarzenie, ale kiedyś był to prawdziwy spacer linoskoczka bez żadnego zabezpieczenia, a pierwszy raz wykonał go pewien turecki akrobata w 1548 roku.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()