Karnawał, ostatki - parada przebierańców

Co to są ostatki i kiedy je obchodzimy? Tradycje

Views 70

Największe bale i zabawy związane z końcówką karnawału odbywają się w Wenecji i Rio de Janeiro, ale w Polsce tradycja obchodzenia końca karnawału również jest bardzo długa. 

Ostatnie dni karnawału w Polsce nazywa się ostatkami, a kiedyś mówiło się o nich zapusty lub mięsopust. A kiedy są ostatki? Liczą dokładnie sześć dni. Zaczynają się w ostatni czwartek przed Wielkim Postem, zwanym w Polsce tłustym czwartkiem, a kończą we wtorek przed Środą Popielcową. 

Kiedy wypadają ostatki? 

Końcówka karnawału jest świętem ruchomym, dlatego co roku trzeba sprawdzać, kiedy wypadają ostatki. W 2023 roku zaczynają się 16 lutego, a kończą 21 lutego, a w roku 2024 będą w dniach 8 – 13 lutego. 

Najważniejsze zwyczaje związane z ostatkami to huczne bale i zabawy przed nadchodzącymi 40. dniami oczekiwania na Wielkanoc, w których czasie nie można organizować zabaw i zbytnio się objadać. Obecnie dużych przyjęć w ostatni dzień karnawału raczej się nie organizuje, takim czasem jest ostatni piątek i sobota karnawału. A jak w ostatnie dni karnawału bawiono się przed wiekami?

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()