Rysunek laureata Nagrody Nobla trzymającego order

Alfred Nobel – historia jego odkryć i nagrody

Views 1.27k

Alfred Nobel był chemikiem i przemysłowcem. Połączenie tych dwóch pasji pozwoliło mu wynaleźć dynamit. Niestety oprócz zastosowania w budownictwie, jak pierwotnie zakładał Nobel, ludzkość wykorzystała dynamit także w inny sposób.

Alfred Nobel nie wynalazł jedynie dynamitu. Przez całe życie zarejestrował aż 355 patentów na swoje odkrycia i wynalazki.

Alfred Nobel – kim był?

Alfred Nobel był chemikiem, który uczył się w Paryżu, a potem w USA pod kierunkiem słynnego inżyniera Johna Ericssona. Jego ojciec był właścicielem fabryki wytwarzającej sprzęt wojskowy. Po jej bankructwie Nobel przeniósł się z Sankt Petersburga, gdzie zostali jego bracia, do Szwecji. Tam, łącząc wiedzę zdobytą w fabryce ojca z doświadczeniami chemika, rozpoczął eksperymenty z materiałami wybuchowymi. Otworzył fabrykę nitrogliceryny. Dążył do znalezienia bezpiecznego sposobu jej detonacji. W 1867 roku połączenie nitrogliceryny i ziemi okrzemkowej pozwoliło mu wynaleźć dynamit.

Czy wiesz, że…Podczas eksperymentów Nobla z nitrogliceryną zginął jego brat i kilka innych osób. Nie skłoniło to jednak wynalazcy do zaprzestania prac, które ostatecznie doprowadziły go do wynalezienia dynamitu.

Co wynalazł Nobel?

Alfred Bernhard Nobel wynalazł dynamit – wiemy to wszyscy. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że początkowo Nobel swój wynalazek zadedykował branży budowlanej, dla której dynamit był bardzo pożytecznym i ułatwiającym pracę narzędziem.

Niestety Nobel, wynajdując dynamit, odkrył także śmiercionośną broń, którą szybko zaczęło wykorzystywać wojsko. Nobel początkowo był przekonany, że ludzie przestraszą się siły tej broni i odstąpią od wojen. Tak się niestety nie stało, a Noblowi trudno było się pogodzić z tym, że wynalazł broń przynoszącą śmierć tak wielu ludziom.

Nagroda Nobla – dlaczego wynalazca ją ufundował?

O Nagrodzie Nobla mówi się czasem, że jest to prestiżowy wyrzut sumienia. Dlaczego? Ponieważ Nobel, który nie mógł pogodzić się z tym, jak wiele cierpienia przynosi jego wynalazek, postanowił w swoim testamencie cały swój majątek przeznaczyć na ufundowanie nagród dla wybitnych naukowców na całym świecie. Powstanie Fundacji Nobla zatwierdzono 29 czerwca 1900 roku. Nagrody przyznaje się w pięciu dziedzinach:

  • fizyki,
  • chemii,
  • fizjologii lub medycyny,
  • literatury,
  • pokoju.

Zobacz także: Czy Alfred Nobel zapomniał o matematykach?

Rys. Adobe Stock

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()