Prehistoria - ludzie pierwotni przy ognisku

Prehistoria dla dzieci – ciekawostki

Views 233

Prehistoria obejmuje wiele milionów lat od najdawniejszych czasów aż do wynalezienia pisma. Daty trwania prehistorii są umowne, dlatego najczęściej używa się tego określenia w stosunku do całej przeszłości ludzkości. Poznaj ciekawostki o tym okresie.

Prehistoria nazywana jest również prahistorią oraz pradziejami, ale według niektórych badaczy nie są to określenia jednoznaczne. To najdłuższy okres w dziejach ludzkości, który skrywa w sobie wiele fascynujących faktów. Niektóre z nich znajdziesz poniżej.

Co to jest prehistoria? Definicja

Prehistorią nazywamy najdawniejsze dzieje człowieka. To okres, który można badać jedynie metodami archeologicznymi. Trwał przez miliony lat aż do wynalezienia pisma i obejmował wiele etapów rozwoju świata. Dziś wyróżnia się w nim 3 podstawowe epoki – epokę kamienia, epokę brązu oraz epokę żelaza. Ich ramy są umowne z uwagi na nierównomierny rozwój różnych obszarów na świecie, w tym również na różny czas wynalezienia pisma.

Zobacz także: Sztuka prehistoryczna – malowidła naskalne

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()