Cyfry arabskie

Cyfry arabskie – skąd się wzięły?

Views 1.01k

Czym jest cyfra? W największym skrócie jest to umowny symbol służący do zapisywania liczb. Samo słowo pochodzi z języka arabskiego, gdzie „sifr” oznacza zero. Nie przez przypadek słowo to wywodzi się z tego języka, ponieważ to właśnie z cyfr i liczb arabskich korzysta obecnie cały świat.

Kto wynalazł cyfry arabskie? Tu historia jest dość ciekawa, wynaleźli je bowiem… Hindusi, a Arabowie zapożyczyli je i dzięki nim rozeszły się one na cały świat. Najstarsze dokument z cyframi arabskimi, które zostały odkryte, mają ponad sześć tysięcy lat.

System cyfr arabskich

Czy wiesz, że cyfra „0” pojawiła się dużo później niż pozostałe cyfry arabskie? Według badaczy dopiero 1500 lat temu. Dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie dlatego, że cyfry służą do określania, ile jest przedmiotów, np. 4 krzesła albo 2 talerze. Zero natomiast oznacza brak przedmiotów, więc trudno było je uznać za cyfrę.

System cyfr arabskich nazywa się układem dziesiątkowym pozycyjnym. Dziesiątkowy oznacza, że każda kolejna jednostka zawiera w sobie dokładnie 10 jednostek poprzednich. Czyli sto zawiera w sobie 10 dziesiątek, a tysiąc to 10 setek. Układ pozycyjny oznacza, że przy zapisie liczb znaczenie ma, w którym miejscu dana cyfra jest umieszczona. I tak np. zupełnie inną wartość mają liczby 113, 131, 311, choć każda składa się z identycznych cyfr arabskich.