Zegar z rzymskimi liczbami

Jak wyglądają rzymskie cyfry?

Views 563

Cyfry rzymskie wbrew nazwie nie zostały wymyślone przez Rzymian. Tworząc swój system liczbowy zapożyczyli oni cyfry od ludu Etrusków, który zamieszkiwał tereny dzisiejszych Włoch. Miało to miejsce około VI – V w p.n.e. 

Kształt liczb, które wykorzystywali Etruskowie wziął się od sposobu liczenia przez robienie nacięć w drewnie. Etruskowie wykorzystywali 5 znaków do określania cyfr, rzymski system zapisywania liczb i cyfr rozszerzony jest do 7 znaków.

Rzymskie cyfry – jak się je zapisuje?

A czy wiesz skąd wziął się sposób zapisu poszczególnych rzymskich cyfr? Oto ich krótka historia.

  • 1 ma symbol „I”, ponieważ pionowe nacięcie na desce oznacza jeden element. 
  • 5 przedstawia się jak „V”, ponieważ co piąte nacięcie u Etrusków było podwójne i wyglądało tak Λ, a Rzymianie po prostu odwrócili ten znak „do góry nogami”.
  • 10 oznaczane jest symbolem „X”. Etruskowie co 10 nacięcie przekreślali na ukos, co z wyglądu przypominało znak „+”. Rzymianie nieco „przekręcili” ten symbol i powstał „X”.
  • 50 to rzymska cyfra „L”. Co dziesiąty znak Λ, aby oznaczyć liczbę 50 otrzymywał u Etrusków dodatkową kreskę. Późnej jego wygląd zmieniał się, Rzymianie nieco go obrócili, podzieli na pół i tak powstało „L” dla oznaczenia 50.

Pozostałe symbole rzymskich cyfr to:

  • C – 100 
  • D – 500 
  • M – 1000

Litery te wzięły się z przekształcenia etruskich symboli, ale też odnoszą się do łacińskich słów. C to pierwsza litera słowa „centum” czyli sto, od litery D zaczyna się słowo „demi-mille”, czyli pół tysiąca, a M to pierwsza litera słowa „mille”, czyli tysiąc.