Działanie mnożenia pokazane za pomocą słomek

Iloczyn w matematyce – jakie działanie oznacza? Jak go zapisać?

Views 1.04k

Iloczyn to wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb. Mnożenie to jedno z podstawowych działań matematycznych obok dodawania, odejmowania oraz dzielenia. To jednak tak naprawdę skrócone działanie dodawania.

Co to jest iloczyn?

Iloczyn w matematyce to wynik mnożenia przez siebie liczb, które nazywamy czynnikami. Mnożenie oznacza się najczęściej za pomocą kropki lub krzyżyka. Działaniem odwrotnym do iloczynu (mnożenia) jest iloraz (dzielenie).

Jak uzyskać wynik iloczynu?

Podstawowy schemat działania a x b=c oznacza, że:

  • a i b to czynniki mnożenia;
  • c to wynik mnożenia, czyli iloczyn,
  • działanie a x b (albo a ∙ b) polega na dodaniu do siebie liczby a,  b ilość razy.

Jak to wygląda w praktyce? a+a+a+…+a. Jeśli pod b podstawimy liczbę 7, to będzie oznaczać, że 7 razy musimy dodać do siebie liczbę a.
Przykład: 2+2+2+2+2+2+2 = 2 ∙ 7 = 14. 

Oczywiście, aby przyspieszyć obliczenia stosuje się tabliczkę mnożenia, która pozwala błyskawicznie wskazać wynik poszczególnych działań.