maski karnawałowe

Co to są ostatki i tłusty czwartek. Historia i zwyczaje

Views 284

Ostatki to ostatnie dni karnawału. Rozpoczyna je tłusty czwartek, a kończy wtorek przed Środą Popielcową. Ostatki, zwane również zapustami to czas zabaw i jedzenia smakołyków przed Wielkim Postem, który dla chrześcijan jest okresem pokuty przed Wielkanocą.

Kiedy są ostatki?

Ostatki to święto ruchome. Z reguły przypadają w lutym lub na początku marca. Rozpoczyna je tłusty czwartek. Data Tłustego czwartku uzależniona jest od Świąt Wielkanocnych, (które również są świętem ruchomym) i wypada 52 dni przed Niedzielą Wielkanocną.

Tłusty czwartek i ostatki – historia święta

Ostatki mają swoje korzenie jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, kiedy ucztowaniem żegnano zimę i przygotowywano się na nadejście wiosny. W Zachodniej Europie tradycja karnawałowych zabaw i maskarad sięga czasów średniowiecza. Również w Polsce w ten sposób cieszono się i balowano przed długim, pokutnym okresem Wielkiego Postu. Karnawałowe bale i zabawy połączone były z ucztami, w czasie których spożywano tłuste smakołyki i łakocie. 

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()