Dzieci przytulające kulę ziemską

Kiedy jest Światowy Dzień Ziemi i o czym powinien nam przypominać?

Views 556

Światowy Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia, kiedy to szczególnie mocno podkreślamy znaczenie troski o naszą planetę i środowisko. Dzisiaj coraz więcej z nas zdaje sobie sprawę, że dzień Ziemi jest codziennie i co dzień musimy o nią dbać. 

Światowy Dzień Ziemi ma nam przypominać, że wiele naszych codziennych wyborów i zachowań ma wpływ na środowisko. 

Kiedy jest Dzień Ziemi?

22 kwietnia to Dzień Ziemi, kiedy na całym świecie wyjątkowo dużo mówi się o sytuacji naszej planety, naszym wpływie na nią i konieczności zmiany wielu naszych przyzwyczajeń. Po raz pierwszy inicjatywy ekologiczne zaczęły się odbywać 22 kwietnia w USA w latach 70. Bardzo mocno poparł je senator Gaylord Nelson, który wspierał ochronę środowiska. To on wypromował pomysł zjednoczenia tych wszystkich inicjatywa pod hasłem Dnia Ziemi. W 2009 roku ONZ ustanowiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. 

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()