Efekt cieplarniany

Views 2.38k

Ocieplenie klimatu nie oznacza, że będzie nam cieplej

Naukowcy zaobserwowali, że od połowy XX wieku powietrze ziemskie się ociepla. W ciągu ostatnich 12 lat średnia temepratura powietrza w Europie była wyższa o niecałe 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z końcem XIX wieku. To zjawisko nazywamy efektem cieplarnianym. Uważa się, że przyczyną efektu cieplarnianego jest zanieczyszczenie powietrza spalinami i  dymami przymysłowymi oraz erupcje wulkaniczne. Skutkiem ocieplania się klimatu są bardziej gwałtowne zjawiska pogodowe: coraz więcej powodzi, huraganów i gwałtownych burz.

fot. demotywatory.petworld.pl

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()