Ruch obiegowy Ziemi

Views 1.01k

I jego następstwa

Ziemia krąży dookoła Słońca, a jej pełny obieg trwa 365 dni (rok). Ziemia obiega Słońce w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Ruch ten ma duży wpływ na zjawiska zachodzące na naszej planecie. Następstwem ruchu Ziemi dookoła Słońca są pory roku. W zależności od pory roku mamy więcej lub mniej słońca docierającego do nas. Ma to istotny wpływ na otaczającą nas przyrodę, czyli wegetację roślin, migrację zwierząt, ilość opadów atmosferycznych czy temperaturę.