Słoń - ilustracja

Słoń afrykański i indyjski – ciekawostki o słoniach

Views 514

Słoń afrykański, słoń indyjski i słoń leśny to jedyne trzy współcześnie żyjące gatunki słoni. Tworzą stada, których członkowie dbają o siebie nawzajem. Dowiedz się, ile ważą, jak długo i gdzie żyją słonie.

Słonie to uczuciowe i inteligentne zwierzęta. Porozumiewają się ze sobą dźwiękami, których ludzie nie potrafią usłyszeć i trąbią, kiedy są zdenerwowane lub przestraszone. Poznaj inne ciekawostki na ich temat.

Słoń afrykański a indyjski – różnice

  • Waga słonia afrykańskiego wynosi od 5 do 7,5 tony, słonia indyjskiego nie przekracza 5 ton.
  • Długość ciała słonia indyjskiego wynosi od 5,5 do 6,5 m, słonia afrykańskiego od 6 do 7,5 m.
  • Słoń afrykański ma znacznie większe uszy niż słoń indyjski. Sprawdź, po co słoniom takie duże uszy.
  • Trąba słonia afrykańskiego jest zakończona dwoma wyrostkami, które są odpowiedzialne za chwytanie. Słoń indyjski ma jeden taki wyrostek.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()