Pustynia Atakama w Chile

Atakama – najsuchsze miejsce na ziemi

Views 522

Pustynia Atakama w Chile jest najsuchszym miejscem na świecie, mało na niej zwierząt i roślin.

Atakama to najsuchsza pustynia na świecie, ale jest też wyjątkowo zimna. W przeciwieństwie do gorącej Sahary temperatury wahają się tu od 0 do 25℃. Z kolei roczna suma opadów deszczu nie przekracza 100 mm. Dla porównania, w Polsce to od 500 do nawet 800 mm.

Gdzie znajduje się pustynia Atakama?

Pustynia Atakama znajduje się w Ameryce Południowej, a dokładniej w północnej części Chile przy granicy z Peru. Zajmuje wąski pas ziemi między wybrzeżem Oceanu Spokojnego a Andami.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()