Odświętna czapka z piórkiem - czapka górników

Przysłowia i wiersze na Barbórkę

Views 74

4 grudnia obchodzimy Barbórkę, święto wszystkich górników. W związku z Barbórką powstało wiele wierszy i przysłów. 

Praca górnika jest bardzo ciężka i do tego niezwykle niebezpieczna. Górnicy zasługują na największy szacunek za swoje poświęcenie. Na ich cześć powstało wiele wierszy, które recytowane są na Barbórkę. Co ciekawe z dniem św. Barbary związanych jest też dużo przysłów.

Przysłowia na Barbórkę

Z wieloma świętami związane są różne przysłowia. Nie inaczej jest w przypadku Barbórki. Co ciekawe w większości przysłowia na Barbórkę związane są z prognozowaniem pogody. Poniżej kilka przysłów zwiastujących łagodną zimę:

„Gdy na św. Barbarę gęś chodzi po lodzie, to Boże Narodzenie będzie po wodzie”. Gęś chodząca po wodzie oznacza, że stawy i rzeczki są zamarznięte i ma to oznaczać, że w święta mrozu nie będzie. „Gdy na św. Barbarę mróz, sanie na górę włóż, a szykuj dobry wóz”. To bardzo podobna wróżba – kiedy 4 grudnia będzie mróz, wtedy w zimie nie trzeba będzie jeździć saniami, bo nie będzie ani śniegu, ani mrozu.

Są również przysłowia na Barbórkę, które mówią, kiedy można spodziewać się mroźnej zimy. „Kiedy na św. Barbarę błoto, będzie zima jak złoto” i „Św. Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie”.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()