Dziecięce drużyny piłkarskie witają się przed meczem

Zasady fair play w sporcie i życiu codziennym.

Views 2.1k

Fair play (często określane również jako „fairplay”) to normy wartości w sporcie. W dosłownym tłumaczeniu jest to „sprawiedliwa gra”. Zasady fair play powinien znać i respektować każdy sportowiec, niezależnie, czy przebywa na boisku, czy poza nim. Uprawiasz sport? Poznaj najważniejsze wartości, którymi należy się kierować!

Co to jest fair play – historia

Zasady sprawiedliwej, czystej gry swoje początki mają w czasach starożytnej Grecji. Były one wówczas związane z etyką walki wojennej. Najważniejszymi wartościami były odwaga, równe szanse przeciwników i uczciwość. Warto wiedzieć, że w 1963 roku powstał Międzynarodowy Komitet Fair Play, który co roku odznacza sportowców cechujących się postępowaniem według zasad fair play.

Czy wiesz, że…
Ruch Wielkie Hajduki otrzymał pierwszą nagrodę dla „Najlepszej drużyny grającej Fair w Polsce”. Polskie Kolegium Sędziów przyznało ją w 1928 roku.

Zasady fair play w sporcie

Gra fair play w sporcie nie powinna być traktowana przez sportowców jako narzucony przymus, lecz być ideałem, według którego należy postępować. Poza przestrzeganiem reguł konkretnej gry można wymienić jeszcze przynajmniej 5 zasad fair play. Są to:

  • dążenie do zwycięstwa, ale nie za wszelką cenę;
  • szacunek do przeciwnika niezależnie od poziomu, jaki reprezentuje;
  • uczciwa gra na każdym etapie rywalizacji;
  • troska o zdrowie własne, przeciwników i innych osób biorących udział w sportowych wydarzeniach;
  • przyjęcie z godnością każdej, nawet najbardziej bolesnej porażki.

Zasady fair play w życiu codziennym

Wiele osób zastanawia się, czym są zasady fair play w życiu codziennym. Otóż niewiele różnią się one od tych, które dotyczą rywalizacji sportowej. Wartości, którymi należy się kierować, pozostają niezmienne i zależą od konkretnych sytuacji. Najogólniej rzecz ujmując, chodzi o godną, uczciwą postawę oraz wykazywanie należnego szacunku wobec drugiej osoby.

Zobacz także: Sport to zdrowie dla ciała i ducha

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()