Rysunek mężczyzny w kapeluszu i okularach - incognito

Co to znaczy incognito? Kiedy nie ujawniamy swojej tożsamości?

Views 613

Incognito to utajenie, nieujawnianie własnej tożsamości. Często mówimy, że ktoś gdzieś był incognito, a więc nierozpoznany ze względu na swoją tożsamość, funkcję, sprawowany urząd.

Każdy z nas od czasu do czasu chce w danej sytuacji być incognito.

Co to znaczy incognito?

Incognito to termin pochodzący z języka włoskiego. W języku polskim najczęściej używa się go jako przysłówka, który oznacza:

  • skrycie,
  • tajnie,
  • nieoficjalnie,
  • ukrywając swoją tożsamość.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()