Ocean, rekin, rafa koralowa

Czym się różnią morza i oceany?

Views 1.69k

Nasza planeta składa się z siedmiu kontynentów, a każdy z nich otoczony jest wodą. Sprawdź, czy wiesz, na czym polega różnica między oceanem a morzem i czy potrafisz wymienić najważniejsze z nich.

Znajdujące się na ziemi wody tworzą ocean światowy, który nazywamy także wszechoceanem. Zajmuje on około 70% całej powierzchni naszej planety i składa się ze wszystkich istniejących mórz i oceanów. Sprawdź, czy wiesz, czym różnią się one między sobą.

Czym różnią się morza i oceany?

Oceany to obszary wodne o największej powierzchni. Są oddzielone od siebie kontynentami, a granice między nimi są jedynie umowne. Morza są mniejsze od oceanów i stanowią ich części. Przylegają do kontynentów i są częściowo lub całkowicie otoczone lądami. W morzach i oceanach żyją różne organizmy: między innymi rośliny, ryby, ssaki, skorupiaki, koralowce, plankton, które wzajemnie się wspierają lub stanowią dla siebie pożywienie. Sprawdź jak wygląda łańcuch pokarmowy w morzu.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()