Łańcuch pokarmowy w morzu

Jak wygląda łańcuch pokarmowy w morzu?

Views 854

Łańcuch pokarmowy w morzu rozpoczyna się od roślin, glonów morskich. Pokarmem dla zwierząt morskich jest przede wszystkim fitoplankton. W morzach nie brakuje jednak także drapieżników żywiących się pokarmem zwierzęcym.

Łańcuchy pokarmowe w morzu obejmują tysiące gatunków. Większość z nich żywi się fitoplanktonem.

Charakterystyka łańcucha pokarmowego w morzu

Łańcuch pokarmowy w morzu jest stosunkowo prosty. W morzach i oceanach żyje niezliczona ilość gatunków, to największe środowiska życia na Ziemi. Paradoksalnie jednak większość mieszkańców mórz żywi się tym samym. Czyli czym? Fitoplanktonem, a więc glonami morskimi. Taką wodną biomasą żywi się zdecydowana większość zwierząt morskich. Fitoplanktonem żywi się zooplankton, czyli: widłonogi, otwornice, ślimaki skrzydłonogi, a także część ryb. Trzecim elementem łańcucha pokarmowego w morzu są drapieżniki – ryby i ssaki morskie. Nieco inaczej wygląda to w przypadku jeziora czy rzeki. Sprawdź łańcuch pokarmowy w rzece.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()