Nakryty stół wigilijny

Dlaczego zostawiamy puste nakrycie przy wigilijnym stole?

Views 1.26k

Dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole to jedna z wielu tradycji, która towarzyszy nam podczas świąt. Zobacz, skąd pochodzi ten zwyczaj i dlaczego stał się tak ważnym elementem Bożego Narodzenia.

Puste miejsce przy wigilijnym stole można wytłumaczyć na wiele sposobów. Łączy ono naszą pamięć i myśli z tymi osobami, których zabrakło przy stole z różnych powodów.

Historia pustego miejsca przy wigilijnym stole

Jeszcze do XIX wieku ludzie uważali, że dodatkowe nakrycie jest „zaproszeniem” do stołu dla przodków i bliskich osób, które niedawno zmarły. Wierzono, że ich dusze są obecne podczas uroczystej kolacji wigilijnej, a także, że w Wigilię przez dziurkę od klucza można będzie zobaczyć osobę, która niedawno zmarła.

Przez wiele lat dodatkowe nakrycie było też przeznaczone dla członków rodziny, którzy nie mogli spędzić wspólnie świąt. Rodzina mogła w ten sposób łączyć się myślami z tymi, którzy zostali rozdzieleni od swoich bliskich przez zabory, zesłania czy wojnę, a później również przez więzienie (po II wojnie światowej wiele osób było więzionych z powodu swoich poglądów i przekonań politycznych).

Dla kogo zostawiamy dodatkowe nakrycie?

Obecnie oprócz pamięci o zmarłych, dodatkowe nakrycie jest symbolicznym miejscem dla wędrowca lub potrzebującej, samotnej osoby, która może zapukać do naszych drzwi podczas wieczerzy wigilijnej. Zgodnie z tradycją, niespodziewanego gościa należy zaprosić do domu i serdecznie ugościć. W wielu domach pusty talerz jest również symbolem zjednoczenia się z osobami, które nie mają z kim spędzić świąt.

Pusty talerz podczas Wigilii – symbol pomocy i gościnności

Dodatkowe nakrycie przy stole to nie tylko tradycja świąt Bożego Narodzenia. Pusty talerz ma nam przypominać również o tym, że powinniśmy dbać o innych na co dzień. Zwłaszcza w okresie świątecznym wiele instytucji zachęca do wsparcia osób potrzebujących. Pomoc możemy okazać na różne sposoby – przygotowując paczki żywnościowe lub posiłki, czy pomagając przy organizacji Wigilii dla osób samotnych.

Zobacz także: Co robią pomocnicy Świętego Mikołaja? Jak pomóc innym?

Fot. Picjumbocom / Pexels

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()