mrówki: strażnik, królowa i robotnice na tle mrowiska

Jak wygląda królowa mrówek i jaka jest jej rola w kolonii?

Views 60

Mrówki to owady o bardzo dobrze rozbudowanej hierarchii społecznej, na czele której stoi zawsze królowa mrówek. To ona odpowiada za składanie jaj, dlatego bez niej dalsze życie gatunku nie byłoby możliwe. Sprawdź, co się dzieje, gdy umiera królowa mrówek i jak można ją rozpoznać.

W każdej kolonii najważniejszą mrówką jest królowa, której głównym zadaniem, podobnie jak w przypadku królowej pszczół, jest rozmnażanie się. To królowa mrówek rozpoczyna budowę mrowiska i zakłada nową kolonię, a także wychowuje pierwsze pokolenie robotnic. Później to one przejmą wszystkie obowiązki związane z opieką i pracą.

Jak wygląda królowa mrówek?

Królowa mrówek to największa mrówka w całej kolonii. Zazwyczaj jest kilka razy większa od robotnic. Wyróżnia się rozbudowanym tułowiem i dużym odwłokiem. Jako jedyne mrówki, młode królowe posiadają skrzydła, które zrzucają po odbyciu lotu godowego.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()