pomnik Ignacego Łukasiewicza i lampy naftowej

Lampa naftowa to polski wynalazek

Views 2.15k

Wynalazcą lampy naftowej był Ignacy Łukasiewicz – polski naukowiec, właściciel rafinerii, a przy tym bardzo zaangażowany działacz niepodległościowy. Dzięki jego wynalazkowi oświetlanie domów, sklepów, ale i ulic stało się znacznie łatwiejsze i tańsze.

Lampę naftową wynalazł Łukasiewicz w roku 1853.

Kto wynalazł lampę naftową?

Wynalazca lampy naftowej to postać bardzo ważna dla polskiej historii. I nie chodzi tutaj wyłącznie o jego wynalazek. Ignacy Łukasiewicz pochodził ze zubożałej polskiej szlachty. Od młodzieńczych lat aktywnie angażował się w działalność patriotyczną, niepodległościową. Był członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Na pewien czas za swoją działalność trafił nawet do austriackiego więzienia. Wspierał finansowo powstanie styczniowe (1863/4), a potem pomagał politycznym uchodźcom.

Był filantropem, czyli bezinteresownie pomagał innym. Dzięki zakładanym przez niego rafineriom ludzie mieli pracę. Ponadto:

  • otworzył leczniczy zakład kąpielowy jodowo-bromowy,
  • wybudował kaplicę dla ludności w pobliżu jednej z rafinerii, w innej ufundował kościół.

W 1873 roku papież Pius IX nadał mu za działalność charytatywną tytuł Szambelana Papieskiego i odznaczył go Orderem Św. Grzegorza.

Ciekawostka

Pierwsze próby wykorzystania nafty do oświetlenia skończyły się niemal tragicznie. Łukasiewicz nalał bowiem nafty do lampy oliwnej i w ten sposób spowodował poważny wybuch. Dopiero współpraca Łukasiewicza i blacharza Adama Bratkowskiego dała efekt w postaci lampy naftowej.

Jak wynaleziono lampę naftową?

Zanim Łukasiewicz wynalazł lampę naftową, wspólnie ze swoim asystentem pracował nad destylacją ropy naftowej. Początkowo zakładano (choć może ci się to wydać dziwne), że destylaty ropy mogą posłużyć jako lekarstwa. W końcu, kiedy Łukasiewicz otrzymał naftę metodą destylacji, znalazł dla niej zastosowanie jako paliwo do oświetlenia. Ponieważ jednak dotychczasowe lampy oliwne nie nadawały się do wykorzystania nafty, Łukasiewicz musiał opracować także nowe urządzenie. W ten sposób 30 marca 1853 roku w oknie wystawowym lwowskiej apteki „Pod Złotą Gwiazdą” zapłonęła pierwsza lampa naftowa.

Lampa naftowa. Fot.: Pixabay

Lampa naftowa – wykorzystanie

Wynalazek Łukasiewicza szybko znalazł zastosowanie. Już 31 lipca 1853 roku lampami naftowymi oświetlono szpital we Lwowie. Potem wykorzystywano je w:

  • domach,
  • szkołach,
  • urzędach,
  • w oświetleniu ulicznym.

Ich ogromną zaletą była większa wydajność, lepsza moc i mniejsze koszty oświetlenia w porównaniu do popularnych wówczas świec.

Zobacz także: Alfred Nobel – historia jego odkryć i nagrody

Fot. Pixabay

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()