Przysłowia związane z miesiącem styczniem

Views 896
Styczeń to pierwszy miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Sprawdźcie, czy znacie wszystkie przysłowia związane z tym miesiącem! 

 • Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka.
 • Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy.
 • Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje.
 • Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.
 • Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.
 • Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.
 • Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.
 • Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.
 • Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.
 • Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa.
 • Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
 • Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały.
 • Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi.
"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()