Las o wschodzie lub zachodzie słońca. Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody – co to jest i jak działa?

Views 1.25k

Rezerwat przyrody to jedna z form ochrony roślin, zwierząt, skał występujących na danym terenie. Wyznaczenie takiego obszaru znacznie ogranicza możliwość ingerowania w kształt takiego terenu, prowadzenia wycinki drzew i innych prac.

W rezerwacie także turyści muszą się zachowywać w określony sposób.

Rezerwat przyrody – definicja

Rezerwat przyrody to specjalnie wydzielony i chroniony obszar. Ochrona dotyczy przede wszystkim konkretnego ekosystemu, siedlisk zwierząt, obszarów, na którym występują rzadkie rośliny czy grzyby. Rezerwat przyrody może chronić także przyrodę nieożywioną, np. skały będące śladem różnego rodzaju zjawisk geologicznych.

Jak działa rezerwat przyrody?

W rezerwacie przyrody chronione są przede wszystkim te elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, kulturowymi, krajobrazowymi lub są ważne dla nauki o Ziemi.

Na terenie rezerwatu przyrody można chodzić tylko po wyznaczonych szlakach, nie wolno polować na zwierzęta, zbierać roślin i grzybów, nie można pozyskiwać skamieniałości. Wszelka ingerencja w taki obszar (np. wycinka drzew) musi być ustalana z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Podobnie ochrona wygląda w parku krajobrazowym, inaczej w parku narodowym.