skarpety na prezenty od św. Mikołaja

Kiedy są Mikołajki? Historia święta i świętego Mikołaja

Views 213

Grudzień to miesiąc bardzo przyjemny, mimo że zimowy. Wszystko to za sprawą prezentów, które można otrzymać. A zaczyna się to 6 grudnia w święto św. Mikołaja. 

Co roku 6 grudnia do dzieci przychodzi św. Mikołaj, który przynosi słodycze i drobne prezenty. A dlaczego dzieje się to właśnie tego dnia?  Jest to związane z historią św. Mikołaja, biskupa niewielkiej miejscowości Mira. Zasłynął z ogromnej dobroci, wrażliwości na krzywdę innych i chęci niesienia pomocy innym. Po śmierci swoich rodziców rozdał ich cały majątek, obdarowując biednych.

Mikołajki 6 grudnia historia św. Mikołaja 

Św. Mikołaj z Miry pomagał innym w taki sposób, żeby nie dowiedzieli się, od kogo otrzymali pomoc. I tak było w jednej z historii o św. Mikołaju, kiedy pomógł trzem córkom ubogiego, ale złego  sąsiada, który wyśmiewał pobożność Mikołaja. Sąsiad ten miał trzy córki, a w tamtych czasach, żeby mogły wyjść za mąż, musiały mieć posag, czyli najczęściej jakąś kwotę pieniędzy. W przeciwnym wypadku takie panny szły do kogoś na służbę. Św. Mikołaj bardzo przejął się losem tych dziewcząt i przez trzy noce z rzędu podrzucał przez okno pieniądze, tak żeby każda miała swój posag i mogła wyjść za mąż. 

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()