dłonie - zmysł dotyku

Jak działa zmysł dotyku

Views 47

Zmysł dotyku jest często niedoceniany, a jest równie ważny, jak zmysł powonienia czy zmysł smaku. Zmysł dotyku pełni w organizmie człowieka bardzo ważne funkcje. 

Jedną z nich jest zadanie ostrzegania przed niebezpieczeństwem. Kiedy dotkniemy czegoś gorącego czy ostrego, to zmysł dotyku przekazuje do mózgu informację o bólu, czyli niebezpieczeństwie. Druga jego ważna rola związana jest z psychologią – to właśnie dotyk jest najważniejszy dla nawiązywania i pogłębiania relacji z drugą osobą.

Zmysł dotyku – jak przekazuje informacje do mózgu?

Podstawą odczuwania bodźców są receptory zmysłu dotyku i można je podzielić na dwie główne grupy:

  • Receptory czucia powierzchniowego występują na skórze w postaci tzw. ciałek odbierających wrażenia dotykowe, m.in. pieczenia, swędzenia, zimna czy nacisku.
  • Receptory czucia głębokiego, jak sama nazwa wskazuje, znajdują się głęboko pod skórą, w takich miejscach jak stawy czy mięśnie. Ich zadaniem jest przekazywanie informacji o zagrożeniach dla tych części ciała, czyli będzie to ból przy urazie lub stanach zapalnych. Poza tym dzięki nim możemy ocenić ciężar, kształt czy twardość przedmiotów.

Bodźce z receptorów czuciowych za pomocą nerwów czuciowych docierają do mózgu, który decyduje jak zareagować na informację ze zmysłu dotyku.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()