Napis „Pierwszy dzień wiosny” na tle łąki krokusów

Pomysły na Dzień wagarowicza. Skąd wzięło się to święto?

Views 299

Dzień wagarowicza to święto, które znają wszyscy uczniowe w Polsce. Tego dnia młodzież ucieka z lekcji, a szkoły na różne sposoby próbują zatrzymać ją na zajęciach. Sprawdź, kto i kiedy wymyślił Dzień wagarowicza oraz jak możesz go obchodzić bez opuszczania zajęć.

Wagary to nieuzasadniona i samowolna ucieczka z lekcji, nieobecność, której nie da się usprawiedliwić, np. chorobą. Uczniowie wagarują przez cały rok, ale najczęściej na opuszczanie zajęć decydują się wiosną, a zwłaszcza w Dzień wagarowicza. Zdarza się, że tego dnia w szkole nie pojawiają się nie tylko pojedyncze osoby, ale nawet całe klasy.

Kiedy jest Dzień wagarowicza?

Dzień wagarowicza przypada co roku o tej samej porze, czyli 21 marca. Jest to zarazem pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. To nie przypadek, że oba święta wypadają tego samego dnia. To właśnie słoneczna pogoda i coraz wyższe temperatury zachęcają uczniów do opuszczania zajęć i spędzenia całego dnia na świeżym powietrzu, by cieszyć się pierwszymi oznakami wiosny.

"; }function PrintImage(source) { var Pagelink = "about:blank"; var pwa = window.open(Pagelink, "_new"); pwa.document.open(); pwa.document.write(ImagetoPrint(source)); pwa.document.close(); }addURL() addParametr()removeNoFloow() removeOldBcFromHome() //removeOldPagination()addImageAuthor()addClass()